آیکون تست

Interkulturelle Sensibilitätsanalyse (Deutschsprachige Fassung)

HINWEIS: Lassen Sie sich in der Auswertung des Tests nicht von den Prozentangaben verwirren. Diese dienen lediglich der quantitativen Auswertung und haben für Sie keine Relevanz. Klicken Sie bitte am Ende des Tests auf "Kompetenz-Ergebnisse anzeigen", um Ihre Testergebnisse einzusehen zu können.

Tabs

عملکردها

ویژگیهای همگانی

نویسنده
Prof. Dr. Jutta Berninghausen
عنوان
Interkulturelle Sensibilitätsanalyse (Deutschsprachige Fassung)
جوابهای قبلی را استفاده کن
Your previous answers will not be used as default values in future test passes